Woord vooraf

De eerste editie van het Landbouw-Economisch Bericht (LEB) verscheen in 1972, in opdracht van het toenmalige ministerie van Landbouw. Sindsdien heeft LEI Wageningen UR jaarlijks, in opdracht van wat anno 2013 het ministerie van Economische Zaken (EZ) heet, met het LEB een breed verklarend overzicht gegeven van de gang van zaken in de Nederlandse agrosector. Tot nu toe gebeurde dat in de vorm van een boekje; deze 42ste editie verschijnt echter in de vorm van een website.

De website geeft de lezer volgens de vertrouwde indeling uit voorgaande jaren inzicht in diverse facetten van de agrosector in Nederland, waarbij monitoring van ontwikkelingen wordt afgewisseld met bredere beschouwingen.

De totstandkoming van deze publicatie is begeleid door de Redactieadviesraad onder voorzitterschap van drs. H.J. Riphagen (EZ). De andere leden van deze adviesraad zijn: drs. F.J. van der Valk (EZ), ir. C.G.M. Gerritsen (EZ), drs. G.A.M. van der Grind (LTO-Nederland), dhr. P. den Ouden (FNLI), ir. A. Sjauw-Koen-Fa (Rabobank-Nederland) en dr.ir. J. Peerlings (Wageningen Universiteit en Researchcentrum).

Aan de behandeling van de onderwerpen is door veel LEI-medewerkers bijgedragen. De coördinatie van de werkzaamheden was in handen van ir. P. Berkhout in samenwerking met A.J. de Kleijn, dr. I.J. Terluin, A. Pronk, ing. M.J. Voskuilen en ir. H. van der Meulen. De sluitingsdatum van de teksten was medio mei 2013. Een speciaal woord van dank gaat uit naar C. van Bruchem, die alle teksten heeft meegelezen en becommentarieerd.

Een uitgebreide Engelstalige samenvatting van deze publicatie wordt afzonderlijk gepubliceerd.

Den Haag, juni 2013

Ir. L.C. van Staalduinen

Algemeen directeur LEI