Thema's

Elk jaar worden een aantal actuele zaken uitgebreider behandeld in het Landbouw-Economisch Bericht. In 2015 zijn dat:
Katern Melkveewet, over het wegvallen van de quota en de gevolgen daarvan
Katern Bodem, over het belang van bodems voor voedselveiligheid en het ecosysteem
Katern Online Food, over de groter wordende markt voor het online bestellen van (verse) foodproducten

Verder wordt in hoofdstuk 4 dieper ingegaan op het fenomeen Stadslandbouw.