Voedselverspilling

Wereldwijd gaat een geschat aandeel van ruim 30% van al het voedsel dat geproduceerd wordt voor menselijke consumptie verloren, wat neerkomt op ongeveer 1,3 miljard ton per jaar . Voedselverspilling (daarbij inbegrepen voedselverliezen) vindt plaats in de hele keten. Schattingen uit 2007 geven aan dat in Nederland gemiddeld ongeveer 38% van al het voedsel verspild wordt.

Het verminderen van voedselverspilling staat bij veel beleidsmakers hoog op de agenda. Dat geldt voor Nederland, maar ook voor andere landen in de EU, de Europese Commissie en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Het ministerie van EZ heeft als doel gesteld om in 2015 de voedselverspilling in de gehele keten met 20% te hebben verminderd ten opzichte van 2009.

In Nederland lopen er al veel initiatieven om verspilling te verminderen, door bedrijfsleven en het ministerie van EZ. Een van de ambities van de Alliantie Verduurzaming Voedsel is dat het niveau van voedselverspilling significant lager is in 2020 dan in 2013. Bedrijven weten over het algemeen wel hoe ze verspilling kunnen verminderen. Maar de bedrijfspraktijk is om diverse redenen weerbarstiger.

Lees meer >