Gezinsbedrijven in de Nederlandse land- en tuinbouw

De VN en de FAO hebben 2014 uitgeroepen als het internationale jaar van het gezinsbedrijf. Het gezinsbedrijf in de landbouw is een organisatievorm waarbij het gezin of de familie zelf de ondernemer en het merendeel van de arbeid en het kapitaal levert. De meeste Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven zijn als gezinsbedrijf georganiseerd; wel is hun aandeel tussen 1980 en 2013 afgenomen van 95% naar 87%. In 2013 hadden deze bedrijven een aandeel van bijna 90% in het grondgebruik, een aandeel van zo'n 55% in het arbeidsvolume in de landbouw, en een aandeel van 60% in de landbouwproductiewaarde. Als de daling van het aantal gezinsbedrijven van de afgelopen 30 jaar zich in hetzelfde tempo blijft voortzetten, zal het gezinsbedrijf ook in de komende decennia de meest voorkomende organisatievorm op landbouwbedrijven zijn.

Lees meer >