Alternatieve financieringsvormen in de land- en tuinbouw

De land- en tuinbouw maakt van oudsher vooral gebruik van bancair krediet als externe financieringsbron. Op een gemiddeld land- en tuinbouwbedrijf bedroeg per eind 2012 de langlopende schuld ongeveer 765.000 euro, waarvan bijna 700.000 euro geleend van banken en ongeveer 50.000 euro van familieleden (Bedrijveninformatienet). Tien jaar geleden was de bank goed voor gemiddeld 315.000 euro; het bancaire krediet is dus meer dan verdubbeld. Dit is het gevolg van schaalvergroting, waardoor agrarische bedrijven steeds groter en kapitaalsintensiever zijn geworden.

Bedrijfsvergroting is voor veel bedrijven in de land- en tuinbouw een belangrijke strategie om op lange termijn te kunnen voortbestaan. Het biedt ruimte aan bedrijven om de wijze van productie duurzamer te maken. Dit gaat de komende jaren gepaard met de nodige investeringsbehoefte. Sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 zijn banken echter voorzichtiger geworden met het verstrekken van kredieten. De uitbundige groei in kredietverstrekking heeft plaatsgemaakt voor stagnatie.

Daarom is de aandacht voor alternatieve financieringsvormen toegenomen. De vraag is welke opties er zijn voor agrarische ondernemers. In hoeverre zijn alternatieve financieringsvormen vooral een aanvulling op bancair krediet? Of kunnen ze het bancaire krediet op termijn vervangen?

Lees meer >