Ontwikkelingen in de EU - het gemeenschappelijk landbouwbeleid

In het Landbouw-Economisch Bericht 2013 is een heel hoofdstuk gwijd aan de ontwikkelingen in de EU, de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de effecten daarvan op Nederland. Onder andere de vergroeningseisen, het Financieel Meerjaren Kader, voedselveiligheid en herkomstetikettering komen aan bod.