Over het LEI

Kennis van nu voor ontwikkeling van morgen

Het LEI verricht economisch en sociaal onderzoek voor overheden, bedrijven en organisaties. Onze resultaten bieden een solide basis voor beleid en gaan vergezeld van concrete adviezen, die toegesneden zijn op uw situatie. Ons onderzoek betreft de groene en blauwe ruimte en de gehele keten van voedselproductie.

Naast economen en econometristen werken bij het LEI bestuurskundigen, marketingspecialisten, sociologen, ethici en ICT’ers. Bovendien hebben wij specifieke kennis in huis over de agrarische sectoren. In totaal werken bij het LEI 295 onderzoekers. Omdat het LEI onderdeel is van Wageningen UR en nauw samenwerkt met zusterinstituten, stelt het LEI het perfecte team samen voor uw opdracht.

Het LEI beschikt over unieke data en modellen. Echter, het LEI levert niet alleen data, maar interpreteert deze ook op basis van een gedegen kennis van de sector en van de beleidsomgeving. Met analyses biedt het LEI u strategische handgrepen voor beleid.

LEI Wageningen UR werkt voor regionale en nationale partijen en voor de Europese Unie. In toenemende mate onderzoekt en adviseert het LEI in opkomende landen. Het LEI is ervaren in het leiden van grote, internationale projecten waar verschillende publieke en/of private partijen bij betrokken zijn. Maar ook wordt maatwerk geleverd op kleinere schaal. Het LEI is ISO 9000 gecertificeerd.