Kengetallen

KG_structuur.png

KG_productiewaarde.png

KG_inuitvoer.png

KG_externeeffecten.png

KG_resultaatfinianciering.png

KG_aantaldieren.png

Meer informatie:

Duurzame landbouw in beeld 2012, LEI Wageningen UR

Landbouw-Economisch Bericht 2013; LEI Wageningen UR

Land- en Tuinbouwcijfers 2012: CBS/LEI Wageningen UR