Bodem

2015 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het internationale Jaar van de Bodem. Het doel van dit jaar van de bodem is bewustwording van het belang van bodems voor voedselveiligheid en het ecosysteem.

De bodem is belangrijk voor voedselproductie (landbouw), maar ook als regulator in de cyclus van water, koolstof, stikstof en warmte; als habitat voor de vele organismen die er in en er op leven; als bron van grondstoffen; als geografisch en cultureel erfgoed (basis van het landschap); en natuurlijk als de grond waarop wij leven, waarop onze gebouwen zijn gefundeerd en waarin zich allerlei netwerken van buizen en kabels bevinden.

Deze functies van de bodem vullen elkaar soms aan, maar kunnen ook met elkaar concurreren: als de bodem eenmaal is afgedekt door erop te bouwen is hij meestal niet meer beschikbaar voor voedselproductie, en ook andere functies worden dan problematisch (opvang van regen, biodiversiteit, landschap).

Om de bodem te beschermen tegen afbraak voeren de meeste landen in meer of mindere mate bodembeleid. Ook Nederland heeft een bodembeleid dat gericht is op een gezond en duurzaam bodembeheer.

Binnen het krachtenveld rond bodemkwaliteit en de vraag naar grond staan belangen van verschillende groepen vaak tegenover elkaar. Hierbij moeten afwegingen en keuzes worden gemaakt over te nemen maatregelen. Zo kan een bepaalde maatregel op korte termijn voordelen opleveren, maar op lange termijn nadelen.

Behoud van bodemkwaliteit is belangrijk voor het publieke belang van een duurzame agrarische productie. De vraag is met welke spelregels voor grondgebruik dit publieke belang kan worden geborgd.

Lees verder >