LEB 2015

Het Landbouw-Economisch Bericht 2015 biedt het verhaal achter de vele cijfers die jaarlijks worden verzameld over de land- en tuinbouw. Tegen de achtergrond van het internationale en nationale beleid voor de agrosector, wordt ingegaan op onderwerpen als de ontwikkelingen in de verschillende ketens in de agrosector, de milieubelasting van de land- en tuinbouw, de veranderingen in de landbouwstructuur en de inkomensresultaten.
Lees meer >