LEB 2014

Het Landbouw-Economisch Bericht 2014 biedt het verhaal achter de vele cijfers die jaarlijks worden verzameld over de land- en tuinbouw. Tegen de achtergrond van het internationale en nationale beleid voor de agrosector, wordt ingegaan op onderwerpen als de ontwikkelingen in de verschillende ketens in de agrosector, de milieubelasting van de land- en tuinbouw, de veranderingen in de landbouwstructuur en de inkomensresultaten.

Op basis van monitoring van de ontwikkelingen en met behulp van diepgaander analyses wil het LEB de veranderingen in de Nederlandse agrosector niet alleen beschrijven, maar ook zoveel mogelijk verklaren.