Bijlagen

Via het menu in deze website kunt u alle bijlagen lezen. Met ingang van 2015 is er geen PDF meer beschikbaar van het Landbouw-Economisch Bericht. De bijlage Literatuur is daarmee komen te vervallen; per hoofdstuk zijn de gebruikte bronnen weergegeven.